O mně

Mgr. Alice Pospíšilová

učitelka AJ a NJ

"Tvůj praděda četl knihy psané švabachem", slýchala jsem často od svých rodičů, když sledovali, jak se postupně už od základní školy učím němčinu, na gymnáziu jsem uznala za vhodnou angličtinu a ze zvědavosti i italštinu...Načež jsem později pronikla do tajů francouzštiny. Okusila jsem i ruštinu a latinu, ale z těchto jazyků mi v hlavě zůstalo jen minimum.

Vystudovala jsem nakonec učitelství s aprobací němčina a angličtina. Tyto jazyky jsem pár let vyučovala na gymnáziích, poté jsem pracovala jako obchodní zástupce pro německy, anglicky a francouzsky mluvící zákazníky a měla jsem tak jedinečnou možnost osvojit si obchodní stránku jazyka.  Po mateřské dovolené jsem se vrátila jako učitelka na základní školu, kde záhy došlo k mému rozhodnutí založit si vlastní jazykové centrum, abych se svým žákům/klientům mohla věnovat individuálně, na základě jejich požadavků a potřeb.

Kromě cizích jazyků sdílím zaujetí pro osobní rozvoj, psychologii, koučink a kvantovou fyziku:-)


Vytvořte si webové stránky zdarma!