Zajímavosti

Proč studovat cizí jazyky?

Je mnoho důvodů, proč lidé studují cizí jazyky. Zde uvádím ty nejčastější:

 • investici do cizího jazyka mnohokrát zúročíte, znalosti Vám zůstanou napořád
 • zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce, získáte lukrativní zaměstnání, máte přístup na zahraniční trh
 • angličtina je jazykem internetu, některé informace v češtině nenajdete a musíte čerpat ze zahraničních zdrojů

 • proniknete do jiných kultur, cestujete s větší jistotou

 • můžete studovat v zahraničí

 • zapracujete na Vašem osobním rozvoji - zvýšíte si sebevědomí, zdokonalíte vyjadřovací schopnosti, komunikaci, stimulujete mozek, zlepšíte IQ, získáte uznání...

 • můžete získat na osobní přitažlivosti...znalost jazyků (a vzdělání obecně) je sexy:-)


Vstupní pohovor

Pro optimální nastavení náplně výuky a kvalitní výstup se potřebuji seznámit s Vaší motivací, záměry, očekáváním, cíly atd. Vy se zase dozvíte, jestli Vám způsob vedení lekcí bude vyhovovat a snad pomocí mých otázek získáte zajímavé informace i sami o sobě.

Již nyní si zkuste opovědět na následující dotazy:

Proč se chci učit cizí jazyk?

 • Jaká je moje motivace?
 • Jsem to já, kdo se chce učit, nebo mě k tomu nutí někdo jiný (rodiče, nadřízený)?
 • Kam směřuji, jaký je můj cíl?
 • Jaký je můj ideální výstup z výuky, jaká by měla být úroveň mých znalostí?
 • Co do toho hodlám investovat (čas, peníze, námahu)?
 • Jsem si vědom také mojí zodpovědnosti za moje výsledky?
 • Počítám s domácí přípravou?


Jste chronický začátečník?

Odpověď v následujícím odkazu:

https://www.novinky.cz/veda-skoly/vzdelavani/160017-jak-se-neucit-cizi-jazyky-aneb-anglictina-pro-chronicke-zacatecniky.html